Home

Risicomanagement, safety & security management, crisisvoorbereiding, crisismanagement en bedrijfscontinuiteitsmanagement zijn de fundamenten onder het voortbestaan van uw organisatie.

De 'all hazard approach' als uitgangspunt

Rampen, crises en aanslagen zijn bedreigingen die onverwachts ontstaan en een radicale impact kunnen hebben op onze samenleving als geheel en uw organisatie in het bijzonder. Gedurende incidenten en crisissituaties moet uw organisatie onder  tijdsdruk snel en juist kunnen handelen. Vaak moeten, op basis van beperkte informatie, zwaarwegende beslissingen gemaakt worden. Het is daarom belangrijk dat uw organisatie goed is voorbereid op allerlei onverwachte zaken en vervolgens flexibel en doeltreffend kan handelen. Hiervoor zijn kennis van de risico's, de kwetsbaarheden van de organisatie en hoe te handelen bij crises noodzakelijk.

Effectievere respons op crises

Voor een effectieve respons op crises is een gedegen risico- en kwetsbaarheidsanalyse, een duidelijk crisisplan met een duidelijke crisisstructuur en goede kennis van handelen en kennis van elkaar plus goede communicatie essentieel. Het menselijke aspect in de vorm van de juiste personen met de juiste competenties én het juiste netwerk beschouwen wij dan ook als essentieel. Menselijk gedrag blijkt telkens de basis van succes of falen bij crisismanagement.

Ons vermogen om u te helpen bij de opbouw van een solide crisisorganisatie of bij specifieke knelpunten in uw crisisorganisatie maakt dat uw organisatie zich snel naar een hoger plan ontwikkelt. Belangrijk daarbij vinden wij dat een risicoanalyse, veiligheidsbeleid, planvorming, voorbereiding (opleiding, training en oefening) en evaluatie goed op elkaar aansluiten.

Onze adviseurs hebben jarenlange kennis van de verschillende aandachtsgebieden in het veiligheidsdomein, zijn ervaren adviseurs en trainers en hebben het vermogen om te kunnen improviseren zodat zij optimaal passen bij uw organisatie.
ISR Nederland BV biedt uw organisatie een aanpak die stoelt op de wereldwijd opgebouwde ervaring door ons en onze partners. We maken gebruik van deze beschikbare kennis en ervaring, en zorgen er tegelijkertijd voor dat deze op maat gesneden wordt voor uw organisatie. Zo wordt u optimaal voorbereid op risico’s en uitdagingen.