ISR Nederland zet zich in voor ontwikkeling en innovatie op het gebied van risicobeheersing, veiligheidsmanagement en crisismanagement door onderzoek. 
 

ISR Nederland ondersteunt organisaties met onderzoek bij de verdere ontwikkeling van hun veiligheids- en crisisbeleid. ISR Nederland voert hiervoor verschillende typen onderzoek uit. Dit kan variëren van (internationale) benchmarks tot beleidsonderzoeken of andere vormen van kwalitatief onderzoek. ISR Nederland biedt een combinatie van ervaren onderzoekers, een uitgebreid kennisnetwerk, desk-research capaciteit en kwalitatieve toetsing in de praktijk. ISR Nederland levert concrete bevindingen die worden voorzien van duidelijke conclusies en praktische aanbevelingen. Daarnaast werkt ISR Nederland mee aan Public Private Partnership initiatieven op gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

Voorbeeldprojecten:

  • Technische en financiële evaluatie van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit
  • Quick-scan naar vitale producten en diensten binnen de sectoren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Openbaar Bestuur (OB)
  • Internationale benchmark crisisbeheersing binnen de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Internationaal benchmarkonderzoek naar modelinstrumentaria voor chemische ongevalsmodellering
  • Onderzoek naar de financieringsstructuur van nucleaire sector in de EU
  • Cyber-Design Basis Threat Analyse, Workshop en eindrapportage
  • Diverse ondersteunende onderzoeken inzake de Nederlandse vitale infrastructuur