ISR Nederland zet zich door middel van onderzoek in voor ontwikkeling en innovatie op het gebied van risicobeheersing, veiligheidsmanagement en crisismanagement. Naast eigen, ‘in house' research ondersteunt ISR Nederland organisaties bij onderzoek en de verdere ontwikkeling van veiligheids- en crisisbeleid, -procedures, -maatregelen en -producten. ISR Nederland voert hiervoor verschillende typen onderzoek uit. Dit kan variëren van (internationale) benchmarks tot beleidsonderzoeken. ISR Nederland biedt een combinatie van een uitgebreid kennisnetwerk, desk research faciliteiten en kwalitatieve toetsing in de praktijk. ISR Nederland levert concrete bevindingen die worden voorzien van duidelijke conclusies en praktische aanbevelingen. Daarnaast werkt ISR Nederland mee aan Public Private Partnership initiatieven op gebied van onderzoek en ontwikkeling. 

Voorbeeldprojecten:

  • Technische en financiële evaluatie van het Nationaal Meetnet Radioactiviteit
  • Quick-scan naar vitale producten en diensten binnen de sectoren Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Openbaar Bestuur (OB)
  • Internationale benchmark crisisbeheersing binnen de beleidsterreinen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Ondersteuning bij de ontwikkeling van de Integrale Crisis Advies website (ICAweb), specifiek het informatiesysteem bij kernongevallen
  • Internationale benchmark modelinstrumentaria chemische ongevalsmodellering
  • Onderzoek naar de financieringsstructuur van nucleaire sector in de EU
  • Cyber-Design Basis Threat Analyse, Workshop en eindrapportage