Een integrale risicoanalyse en een integrale visie op risicobeheersing staan voor ons centraal in elk safety-, security- of crisismanagement aanpak. 

 


Het manifest worden van risico’s is een combinatie van toevallige gebeurtenissen en (latent aanwezige) kwetsbaarheden, waaronder diverse menselijke factoren. Bij het optreden van risico's kunnen verschillende aspecten een rol spelen, zoals als personeel dat niet handelt conform afspraken, procedures die niet kloppen, apparatuur die niet functioneert, een werkomgeving/cultuur die niet bijdraagt aan risicoreductie en diverse andere externe factoren.

De proactieve inventarisatie (en actualisatie) van risico’s dient daarom een continu proces te zijn binnen uw organisatie. Een proactief
risicomanagement proces waarbij de risicoanalyse periodiek en systematisch,
gericht op uw vitale bedrijfsprocessen, wordt uitgevoerd is essentieel. Een continu proces waarbij (interne en externe) gebeurtenissen worden beoordeeld vormt de basis van de integrale sturing op risico’s en verbeteringen binnen uw organisatie.

ISR Nederland ontwikkelt en ondersteunt uw organisatie bij methodische aanpak en een systematische beoordeling van alle significante gebeurtenissen die voor de bedrijfsvoering van uw organisatie relevant zijn. Wij helpen u bij het identificeren van potentiële dreigingen en gevaren. Wij categoriseren, clusteren en prioriteren samen met u de risico’s in een systematische risicobeoordeling. We maken daarbij gebruik van verschillende pragmatische technieken en tools. In overeenstemming met u ontwikkelen wij een benadering die past bij uw organisatie en doelstellingen.

ISR Nederland richt zich bij elke risicoanalyse op een aantal basis aspecten;
  • Het definiëren en categoriseren van een éénduidige risico- en dreigingsbasis (threat basis).
  • De (schaling van) waarschijnlijkheid van zowel moedwillige als niet-moedwillige incidenten.
  • De (schaling van) potentiële gevolgen en impact van een gebeurtenis.
  • De beoordeling van het risico voor en de kwetsbaarheid van de organisatie.

Voorbeeldprojecten

  • Opzetten en uitvoeren van een integrale risicoanalyse in ziekenhuizen ten behoeve van de bedrijfscontinuïteit
  • Ontwikkeling en harmonisatie van verstoringsrisicoanalyses voor drinkwaterbedrijven
  • Uitvoeren van een security risicoanalyse voor een biotech bedrijf