ISR Nederland Privacy Statement

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens ISR Nederland verzamelt en voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. ISR Nederland BV verzamelt alleen persoonsgegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering. De gegevensverwerking die wij toepassing is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Dat betekent dat wij persoonsgegevens verzamelen voor het onderhouden van contacten met klanten, het organiseren van dienstverlening voor klanten en de facturatie van onze diensten. Wij bewaren persoonsgegevens maximaal 5 jaar. Wij doen niet aan mailings, met uitzondering van het versturen van een digitale kerstgroet. ISR Nederland BV is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens die worden verkregen via voornoemde kanalen en concepten.

ISR Nederland staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd. In dat kader is de verwerking van de Persoonsgegevens - conform het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens - aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag. Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele Privacy Statement vind je altijd op www.ISRNederland.nl. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal ISR Nederland dit communiceren via haar website of per email.

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:

ISR Nederland B.V. via info@isrnederland.nl

Den Haag, 23 mei 2018