Gericht veiligheidsbeleid en pragmatische veiligheidsplannen en -procedures vormen dé basis voor effectief crisismanagement.
 

ISR Nederland ondersteunt uw organisatie bij het ontwikkelen van effectieve plannen en procedures om te kunnen omgaan met (mogelijke) dreigingen en effectief te handelen bij onverwachte of dreigende gebeurtenissen. In overleg met uw organisatie brengen wij de planbasis (de risico's & dreigingen), verantwoordelijkheden, bevoegdheden, operationele concepten en processen in kaart en ontwerpen en formuleren de benodigde plannen en procedures in een coherente opzet en documentstructuur. Wat er ontbreekt in uw organisatie kunnen wij aanvullen vanuit onze (inter)nationale ervaringen en geïdentificeerde best practices. Ook de ontwikkeling van (CBRN) securitybeleid en een business continuity strategie en - plan behoren tot onze dienstverlening.
 
We richten ons bij het ontwikkelen van veiligheidsbeleid en -planvorming op;
  • het (her)gebruik van onze internationale kennis & ervaring
  • een gerichte en pragmatische opzet
  • een duidelijke implementatie

Voorbeeldprojecten

  • Ontwikkelen van CBRN security beleid en procedures bij drinkwaterbedrijven en diverse ziekenhuizen
  • Advisering over de business continuity management strategie en aanpak bij twee zorginstellingen
  • Uitvoeren van quick scans voor de ontwikkeling van veiligheids- en beveiligingsbeleid in diverse ziekenhuizen
  • Implementatie en beheer van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, afdeling crisismanagement