ISR Nederland ontwikkelt systeemgerichte en prestatiegerichte evaluatiekaders en voert hiermee gedegen oefen- en incidentevaluaties uit.
 


 Bij het ontwikkelen en uitvoeren van evaluaties van oefeningen of daadwerkelijke incidenten of crises worden systeemdoelen en kritische responsprocessen door ons vertaald naar heldere prestatiecriteria en -indicatoren. Dit om te kunnen meten in hoeverre het gehele systeem van crisisbeheersing (binnen de organisatie én eventueel samen met ketenpartners) heeft gewerkt. Deze criteria en indicatoren vormen vervolgens de structuur en de norm waartegen de evaluatie plaatsvindt.

Oefenevaluatie

Bij een evaluatie, die bijvoorbeeld na een oefening plaatsvindt, wordt door ons gebruik gemaakt van waarnemingen van observatoren en experts maar ook van spelers/deelnemers. De evaluatie versterkt daardoor niet alleen de kennis over de zwakke kanten van de operationele realiteit maar biedt ook de mogelijkheid om de zwakke en sterke punten binnen het team te bediscussieren. Op deze manier wordt er toegewerkt naar een efficiënt proces en een goed functionerend team. Menselijk gedrag en handelen blijven altijd de kern van succes of falen van samenwerking en besluitvorming in crisisbeheersing.

Incidentevaluatie

ISR Nederland evalueert niet alleen oefeningen maar ook de inzet van uw crisisorganisatie na echte incidentenof crises. We kijken daarbij naar wat niet goed ging maar nadrukkelijk ook naar welke zaken wel volgens plan verliepen. De door ons ontwikkelde evaluatiesystematiek vormt de basis voor al onze incidentevaluaties.

ISR Nederland evalueerde eerder onder meer; 

  • diverse kleinschalige en grootschalige crisisoefeningen, zoals de 4 jaarlijkse Nationale Nucleaire Oefening
  • de inzet van crisisorganisaties tijdens echte calamiteiten, waaronder het optreden van enkele waterschappen tijdens de wateroverlast in Zuid-Limburg in 2021