We bieden vakkundig advies op maat bij veiligheids- en beveiligingsvraagstukken op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
Onze advisering varieert van advisering over visievorming en strategie op het gebied van (integrale) veiligheid tot het geven van specifieke, implementeerbare adviezen op tactisch en/of operationeel niveau waarmee uw organisatie aantoonbaar is voorbereid op crisissituaties. Het is van belang dat uw organisatie flexibel en doeltreffend kan handelen gedurende een veiligheidsincident. Nieuwe gevaren, organisatorische veranderingen, knelpunten, gebeurtenissen of nieuwe regelgeving kunnen uw organisatie voor complexe vraagstukken stellen. Ons team analyseert, definieert samen met u de knelpunten in uw organisatie en adviseert over een aanpak.

In dialoog formuleren wij met u een gedegen adviesvraag, hypotheses en oplossingen. Hoogwaardige schriftelijke en mondelinge communicatie vanuit ons team dragen bij aan het creëren van draagvlak voor de invoering van de geadviseerde oplossingen.

Afhankelijk van uw organisatie en veiligheidsvraagstuk kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses, het analyseren en verbeteren van de organisatorische inrichting van uw veiligheidsorganisatie, effectieve preparatie (opleiden/trainen/oefenen) en het ontwikkelen/verbeteren van uw veiligheidscultuur en veiligheidsawareness.

ISR Nederland biedt;

  • Internationale ervaring en (her)bruikbare aanpakken en producten
  • 'n Persoonlijke en betrokken benadering
  • Een onafhankelijke en kritische houding
  • Gebruik van verschillende technieken en tools
  • Samenbrengen van verschillende stakeholders; o.a. management en praktijk. 

Voorbeeldprojecten:

  • Advies over de organisatorische inrichting van crisismanagement functies binnen diverse organisaties
  • Ontwikkeling handreiking terroristische dreigingen en incidentmanagement in de drinkwatersector
  • Advisering over ontwikkeling van richtlijnen voor CBRN security management