We bieden vakkundig advies op maat bij veiligheids- en beveiligingsvraagstukken op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

 

Onze advisering varieert van advisering over visie en strategie op het gebied van (integrale) veiligheid tot implementatieadvies op tactisch en/of operationeel niveau. Het is van belang dat uw organisatie flexibel en doeltreffend kan handelen gedurende en na afloop van een veiligheidsincident. Nieuwe gevaren, organisatorische veranderingen, knelpunten, gebeurtenissen of nieuwe regelgeving kunnen uw organisatie voor complexe vraagstukken stellen. Ons team analyseert samen met u de knelpunten in uw organisatie en adviseert over een aanpak.

In dialoog formuleren wij met u een gedegen adviesvraag, hypotheses en oplossingen. Effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie vanuit ons team dragen bij aan het creëren van draagvlak binnen uw organisatie voor de invoering van de geadviseerde veiligheidsoplossingen.

Afhankelijk van uw organisatie en het veiligheidsvraagstuk kunnen wij u adviseren en ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses, het analyseren en verbeteren van de organisatorische inrichting van uw veiligheidsorganisatie, effectieve preparatie (opleiden/trainen/oefenen) en het ontwikkelen/verbeteren van uw veiligheidscultuur en veiligheidsawareness.

ISR Nederland biedt;

  • Internationale ervaring en (her)bruikbare aanpakken en producten
  • Een persoonlijke en betrokken benadering
  • Een onafhankelijke en kritische houding
  • Gebruik van verschillende technieken en tools
  • Samenbrengen van verschillende stakeholders; o.a. management en praktijk. 

Voorbeeldprojecten:

  • Advies over de organisatorische inrichting van crisismanagement functies binnen diverse organisaties
  • Ontwikkeling handreiking terroristische dreigingen en incidentmanagement in de drinkwatersector
  • Advisering over ontwikkeling van richtlijnen voor CBRN security management