Over Ons

 International Safety Research Nederland BV is een multidisciplinair adviesbureau dat publieke en private organisaties adviseert over risk management, safety & (CBRN) security management, crisis management en business continuity management.
International Safety Research Nederland is vooral actief binnen de sectoren openbare orde en veiligheid, (publieke) gezondheidszorg, welzijn, waterbeheer, drinkwater, energie en chemie. We werken voor verschillende typen organisaties zoals ministeries, Inspecties GGD/GHOR, veiligheidsregio’s, onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, kinderopvang, drinkwaterbedrijven en nucleaire installaties. ISR Nederland helpt organisaties de benodigde kennis en instrumenten te identificeren, ontwikkelen en implementeren om op effectieve wijze om te gaan met kleine en grootschalige veiligheidsvraagstukken.

International Safety Research Nederland B.V. is opgericht door Laurens van der Sluys Veer en Pepijn van den Broek, beiden ervaren organisatieadviseurs binnen het veiligheidsdomein met circa 20 jaar ervaring. Het team van ISR Nederland bestaat, naast Laurens en Pepijn, uit een flexibele schil van ongeveer 10 associates die specifieke kennis en vaardigheden toevoegen aan ons bureauprofiel.