Wegen en spoorwegen zijn essentieel voor het functioneren van de Nederlandse maatschappij én voor onze internationale handelspositie. 
 

Veilig weg- en spoorvervoer is essentieel voor de Nederlandse maatschappij. In het dichtbevolkte Nederland vindt veel personenvervoer (werknemers, reizigers, toeristen, recreanten) en goederenvervoer via de weg plaats. Het uitgebreide (hoofd)wegennet maakt massaal (goederen)transport over de weg mogelijk en daar wordt in Nederland ook flink gebruikt van gemaakt.

In de dagelijkse mobiliteit van miljoenen mensen speelt ook het openbaar vervoer (OV) een belangrijke rol. Per jaar worden meer dan 25 miljard reizigerskilometers gemaakt met het OV (waarvan 19,37 mld. per spoor). Richting 2030 en 2040 voorziet de Rijksoverheid nog steeds een autonome groei van 30% tot 40%. Ook voor het spoorgoederenvervoer wordt een sterke groei beoogd. Mede doordat de spoorsector wordt gezien als een van de oplossingen voor reductie van CO2 uitstoot. Het belang van spoorvervoer voor de Nederlandse economie en onze internationale positie neemt dus toe de komende jaren. 


Wegen en spoor, met de Rijksinfrastructuur als ruggengraat, vormen in Nederland een fijnmazig systeem gericht op het vervoer van personen en goederen. Dit systeem moet ook een veilig systeem zijn. Verstoring of uitval van deze processen kunnen leiden tot een aanzienlijke effecten, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van (vitale) belangen voor Nederland. Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reële alternatieven voorhanden terwijl grote groepen personen hier afhankelijk van zijn. Daarom moeten deze processen effectief worden beschermd.  

ISR Nederland adviseerde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over hoe te kijken naar de spoor en wegen als onderdeel van de Nederlandse vitale infrastructuur en we adviseerden Prorail over (CBRN) security. Daarnaast adviseren en trainen we het departementaal coordinatiecentrum crisisbeheersing (DCC) van IenW en Rijkswaterstaat over crisismanagement waarbij geregeld wordt ingegaan op crisessituaties op de weg of op het spoor. We bieden diverse op maat gemaakte trainingsmodules, waaronder:

  • Trainingen voor crisisteams binnen Rijkswaterstaat (bijvoorbeeld voor WAT/WOT/WBT of RCT)
  • Rolgerichte trainingen voor de crisisprofessionals
  • Masterclasses (crisismanagement, de positie van watercrises binnen de nationale crisisbeheersing etc.)
Tenslotte organiseren we scenariogebaseerde crisisoefeningen.