Goed waterbeheer is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse maatschappij. Waterbeheer betekent soms ook crisismanagement. Een goede voorbereiding op watercrises is daarom essentieel.

Een groot deel van ons land bevindt zich onder de zeespiegel. Het beheer van water kent daardoor zijn uitdagingen. Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn de uitvoerende waterbeheerders in Nederland. Zij zorgen er onder meer voor dat er voldoende water is en dat het land is beschermd tegen overstromingen. Daarnaast zijn ook provincies en gemeenten betrokken bij het waterbeheer. Al deze partijen hebben een rol bij watercalamiteiten en -crises. ISR Nederland adviseert  diverse waterbeheerders bij hun crisismanagement taken en uitvoering daarvan, zowel op gebied van keren en beheren van water (waterkwantiteit) als op gebied van waterkwaliteit

Daarnaast bieden wij diverse op maat gemaakte trainingsmodules, waaronder:
  • Trainingen voor crisisteams binnen waterbeheer (bijvoorbeeld voor WAT/WOT/WBT of RCT)
  • Rolgerichte trainingen voor de crisisprofessionals binnen de watersector
  • Masterclasses (crisismanagement, de positie van watercrises binnen de nationale crisisbeheersing etc.)

Ook binnen deze sector is ketendenken samen met crisispartners noodzakelijk. ISR Nederland benadert crisisbeheersing binnen de sector waterbeheer dan ook als een ketenaanpak.​